a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Flere eldre og færre yrkesaktive

En aldrende befolkning gir økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det forventes økte krav til mengde og kvalitet i tjenesteproduksjon. Prognosen viser samtidig at arbeidskraften som er tilgjengelig for å produsere helse- og omsorgstjenestene reduseres. Forholdstallet mellom befolkningen over 67 år og de i arbeidsfør alder (16-66 år) forventes å stige med 7 prosentpoeng i perioden 2019-2034.

Les mer

Befolkning

Stavanger kommune hadde per 1. januar 2018 totalt 133 166 innbyggere. Befolkningsveksten i 2017 var på 410 innbyggere (0,3 %). Arbeidsmarkedet i regionen har forbedret seg det siste året og det legges dermed til grunn en noe høyere befolkningsvekst enn tidligere. Framskrivningene viser at Stavanger vil ha 138 130 innbyggere i 2022 og 155 603 i 2034. Dette gir en årlig gjennomsnittlig vekst i folketallet på om lag en prosent i perioden 2019-2034.

Les mer

Rådmannens forslag

11 Befolkning

Stavanger kommune hadde per 1. januar 2018 totalt 133 166 innbyggere. Befolkningsveksten i 2017 var på 410 innbyggere (0,3 %). Arbeidsmarkedet i regionen har forbedret seg det siste året og det legges dermed til grunn en noe høyere befolkningsvekst enn tidligere. Framskrivningene viser at Stavanger vil ha 138 130 innbyggere i 2022 og 155 603 i 2034. Dette gir en årlig gjennomsnittlig vekst i folketallet på om lag en prosent i perioden 2019-2034.

Befolkningsprognose 2019-2026

I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 legges til det til grunn at befolkningen øker med 0,9 % i 2019 og opp til 1,1 % årlig fra 2020. Dette er noe høyere enn prognosene som lå til grunn i fjorårets handlings- og økonomiplan.

Figur 11.1 Befolkningsprognose 2019-2026

Befolkning per 1.1. 20192020202120222023
0-5 år9 7979 7329 7979 8219 904
6-15 år16 44516 51916 47616 55716 496
16-67 år92 55393 34894 20894 94295 730
68-79 år10 62510 99211 47811 87812 270
80+4 5874 6914 7954 9325 112
Totalsum134 008135 282136 754138 130139 512
Tabell 11.1 Befolkningsframskrivning for planperioden 2019-2022: Folkemengde per 1. januar
Last ned tabelldata (Excel)

Årlig vekst i20182019202020212022
0-5 år-1,5 %-0,7 %0,7 %0,2 %0,8 %
6-15 år0,8 %0,5 %-0,3 %0,5 %-0,4 %
16-67 år0,3 %0,9 %0,9 %0,8 %0,8 %
68-79 år4,7 %3,5 %4,4 %3,5 %3,3 %
80+1,5 %2,3 %2,2 %2,8 %3,7 %
Totalsum0,6 %1,0 %1,1 %1,0 %1,0 %
Tabell 11.2 Prosentvis årlig vekst
Last ned tabelldata (Excel)

Befolkningsprognose 2019-2026, 0-5 år

Det er ventet en reduksjon i antall barn i barnehagealder i 2019 og 2020 før en økning i 2021 og utover. Den negative veksten skyldes både utflytting og lave fødselstall.

Figur 11.2 Befolkningsprognose 2019-2026, 0-5 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 6-15 år

Befolkningsendringen i aldersgruppen 6-15 år vil preges av den negative veksten blant barn 0-5 år. Det forventes avtagende vekst i perioden 2019-2021, men den vil gå litt opp igjen i 2022. Fra 2023 er befolkningsendringen negativ for skolebarn.

Figur 11.3 Befolkningsprognose 2019-2026, 6-15 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 16-66 år

Aldersgruppen 16-66 år har en gjennomsnittlig vekst på 0,75 % for perioden 2019-2026. Til sammenligning var veksten 1,5 % for den samme aldersgruppen i perioden 2007-2017. Aldersgruppen utgjør i all hovedsak arbeidskraften i befolkningen.

Figur 11.4 Befolkningsprognose 2019-2026, 16-66 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 67-79 år

Den høye veksten i aldersgruppen 67-79 år skyldes i hovedsak de store barnekullene fra etterkrigstiden. Det forventes høy vekst sammenlignet med de yngre aldersgruppene i hele planperioden.

Figur 11.5 Befolkningsprognose 2019-2026, 67-79 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 80+ år

Aldersgruppen 80+ år vokser markant fra 2022. Konsekvensen av den store veksten er at aldersgruppen 80+ vil doble seg fra inngangen til planperioden og frem til 2034.

Figur 11.6 Befolkningsprognose 2019-2026, 80+ år

Flere eldre og færre yrkesaktive

En aldrende befolkning gir økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det forventes økte krav til mengde og kvalitet i tjenesteproduksjon. Prognosen viser samtidig at arbeidskraften som er tilgjengelig for å produsere helse- og omsorgstjenestene reduseres. Forholdstallet mellom befolkningen over 67 år og de i arbeidsfør alder (16-66 år) forventes å stige med 7 prosentpoeng i perioden 2019-2034.

Figur 11.7 Andel av befolkningen 67+ av yrkesaktiv andel 16-66 år