a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

8.1 Innledning

Bymiljø og utbygging har ansvar for å gjennomføre kommunale investeringer.  Det er avgjørende å finne riktige gjennomføringsmodeller for kommunens prosjekter. En rekke samspillskontrakter ved store byggeprosjekter er nå i ferd med å komme på plass, og dette vil gi enda bedre prosjekter for byggherre, brukere og entreprenør. Arbeidsprosesser for kommunaltekniske investeringsprosjekter gjennomgås for å se hvordan gjennomføringen av disse kan bedres.

Stavangers kommunes bidrag i det europeiske fyrtårnsprosjektet Triangulum har vært viktig for Smartbyen Stavanger. Nå er Stavanger aktiv i prosjektet UnaLab og deltar i flere andre initiativ. Ambisjonen er at Stavanger bygger kapasitet og kompetanse som gir organisasjonen en sentral rolle i utviklingen av naturbaserte løsninger for å møte klimautfordringene.