a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett

3 Tilskudd til lag og organisasjoner

 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2018SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2019
 HELSE OG VELFERD   
1A-larm, driftstilskudd 100 000 300 000 79 000
2A-larm, Pusterommet A-Larm for pårørende  135 000  
3A-larm, Kreativt verksted  129 000 20 000
4A-larm, turgruppe  127 000  
5A-larm, styrke mødre sammen 50 000 100 000 50 000
6Amathea, veiledning for gravide 84 000 100 000 84 000
7Ananke Stavanger 25 000 35 000 25 000
8Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 99 000 500 000 99 000
9Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste 50 000 100 000 50 000
10Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 149 000 150 000 150 000
11Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren0 250 000 0
12Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 2 018 000 2 650 000 2 005 000
13Engøyholmen kystkultursenter, restaurering av sjøhustak/ gavlvegg Sjøhuset0 300 000 300 000
14Fontenehuset 1 648 000 2 000 000 1 638 000
15Frelsearmeens Rusomsorg 442 000 1 000 000 439 000
16FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland) 90 000 91 000 90 000
17Funkis huset0 50 000 0
18Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter (inkludert variable tilskudd) 1 208 000 1 250 000 1 200 000
19KIA - Kristent interkulturelt arbeid, drift 120 000 0 218 000
20KIA Norge, avd Rogaland ,Pusterommet0 343 000 0
21KIA barnesang0 201 000 0
22KIA Verdensmiddag0 202 000 0
23Kirkens bymisjon, Albertine 1 064 000 1 200 000 1 057 000
24Kirkens bymisjon, Jobb 1 967 000 1 100 000 961 000
25Kirkens bymisjon, Gatejurist 290 000 350 000 288 000
26Kirkens bymisjon, Gateprest 112 000 150 000 111 000
27Kirkens bymisjon, Natteravnene 696 000 740 000 692 000
28Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende 99 000 00
29Kirkens bymisjon, Tillitsperson0 150 000 0
30Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger 100 000 200 000 99 000
31Kirkens SOS i Rogaland 362 000 390 000 360 000
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 246 000 600 000 244 000
33Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par 40 000 80 000 40 000
34Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 99 000 150 000 98 000
35Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft 50 000 50 000 50 000
36Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede 50 000 50 000 50 000
37Kreftomsorg i Rogaland (KOR)
-brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge
26 000 00
38Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret  534 000 298 000
39Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen i Hafrsfjord0 5 000 5 000
40LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 12 000 12 000 12 000
41Mental helse Stavanger 99 000 0 
42Mental helse ungdom Stavangerregionen 40 000 40 000 40 000
43Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 390 000 750 000 447 000
44Norges Døveforbund ( NDF)
- Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter
100 000 350 000 199 000
45Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid 35 000 128 000 35 000
46Open Hands For you, mor og barn fysisk og sosial aktivitet0 277 000 0
47Open Hands For you, fysisk aktivitet for kvinner0 711 000 0
48RIO0 10 000 10 000
49Rus-Nett Rogaland 158 000 170 000 147 000
50Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 60 000 200 000 60 000
51Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning 100 000 400 000 99 000
52Røde Kors Stavanger - EVA tiltak0 200 000 0
53Røde Kors Rogaland Flyktningguide 242 000 400 000 240 000
54SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF), Stavanger 281 000 510 000 279 000
55Senter for spiseforstyrrelser/ endret navn
ROS rådgivning om spiseforstyrelser , senter i Rogaland
159 000 600 000 158 000
56SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 145 000 175 000 145 000
57SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter 100 000 150 000 100 000
58Skipper Worse drift 4 062 000 4 262 000 4 037 000
59Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud 398 000 810 000 396 000
60Skipper Worse middagsdistribusjon 737 000 1 100 000 596 000
61Skipper Worse, hverdagsglede 672 000 1 000 000 668 000
62SMISO Senter mot seksuelle overgrep 174 000 399 000 173 000
63Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000 430 000
64Stavanger Turistforening0 150 000 0
65Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning -Psyk Opp info 186 000 200 000 185 000
66Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 148 000 153 000 147 000
67Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 39 1 291 000 2 210 000 1 281 000
68Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt 290 000 290 000 290 000
69Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård 698 000 1 275 000 694 000
70Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner 5 863 000 5 863 000 5 863 000
71Støttegruppen 22. juli – Rogaland 30 000 00
72Tjensvoll menighetsdagsenter 10 000 10 000 10 000
73Vassøy kapell uteområde0 50 000 0
74Ville veier AS 300 000 300 000 299 000
 SUM HELSE OG VELFERD 27 494 000 39 347 000 27 494 000
     
 BYMILJØ OG UTBYGGING   
75Tilskudd til idretten 8 750 000   8 750 000
76Stavanger Ishall 4 375 000   4 375 000
77Stimuleringstilskudd 682 000   682 000
78Jæren Friluftsråd 1 831 000   1 881 000
79Ryfylke friluftsråd 1 831 000   1 881 000
80Rogaland Arboret 750 000   775 000
81Stavanger Sentrum AS 900 000   900 000
82Stavanger turnforening 300 000   300 000
83Ynglingehallen 1 032 000   1 032 000
84Verdens Energibyer 80 000  0
85Reservekonto idrett 700 000   700 000
86Lysefjorden Utvikling AS 280 000   400 000
87Urban Sjøfront AS 500 000   500 000
88HAMMER Series 1 500 000   1 500 000
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 23 511 000   23 676 000
     
 INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT   
 Regionale m.v.   
89MUST - Museum Stavanger 23 298 000 22 722 000 26 628 000
90Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 1 000 000 141 000
91Norsk Oljemuseeum 2 063 000 2 200 000 2 063 000
92Rogaland kunstsenter 879 000 1 001 000 879 000
93Tou Scene 3 681 000   4 506 000
94Kunstskolen i Rogaland 529 000 569 000 529 000
95Filmkraft Rogaland 1 630 000 2 700 000 2 700 000
96Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 350 000 293 000
97Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 18 504 000 18 830 000 19 402 000
98Stavanger Symfoniorkester 24 043 000 24 047 000 25 234 000
99Opera Rogaland IKS 650 000 700 000 700 000
100Internantional Cities of Refuge Network (ICORN)   150 000
     
 Kommunalt finansierte institusjoner   
101Norsk lydinstitutt 2 572 000 2 664 000 2 630 000
102STAR driftstilskudd 600 000 700 000 700 000
103Stavanger kunstforening 861 000 1 500 000 861 000
104Frida Hansens hus 223 000 500 000 223 000
105Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger 400 000 700 000 400 000
     
 Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser   
106Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid 8 000 000   9 000 000
107Tilskudd til kor og korps 562 000   562 000
108Tilskudd kulturorganisasjoner 363 000   363 000
109Kulturstipend 350 000   350 000
110Stavanger kommunes kulturpris 50 000   50 000
111Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 2 752 000   2 752 000
112Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur 575 000   575 000
113Tilskudd visuell kunst 400 000   400 000
 SUM INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT 93 419 000   
     
 DIVERSE TILSKUDD   
114Senter for int. kommunikasjon - SIK 180 000 200 000 190 000
115Gladmat festival 2 000 000 2 600 000 2 200 000
116Studentersamfunnet Folken 700 000 900 000 710 000
117Kirkelig dialogsenter 400 000 500 000 430 000
118Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 80 000 100 000 90 000
119Norges Døveforbund Stavanger 180 000 237 500 190 000
 Sum diverse tilskudd 3 710 000   
     
 Medlemsavgift/kontingent   
120Tilskudd ASSS-samarbeid 321 000 329 346 329 346
121Region Stavanger BA 2 787 000 2 795 961 2 795 961
122Nordsjøvegen - medlemsavgift 59 000 60 500 60 500
123IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15) 35 000 35 000 35 000
124Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13) 50 000 50 000 50 000
125Norsk pasientskadeerstatning 3 700 000   3 500 000
126Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 796 000 815 761 815 761
 Sum medlemsavgift/kontingent 7 748 000   
     
 Kommunalt råd, komite, TV-aksjon   
127Eldrerådet 513 000   513 000
128Funksjonshemmedes råd 33 000   33 000
129Innvandrerrådet 33 000   33 000
13017. mai komité 750 000   750 000
131Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 133 000 133 141 133 141
132TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 66 000 66 570 66 570
 Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 528 000   
     
 Formannskapets reservekonto    
133Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 600 000   1 000 000
134Hammar Series (Tour Des Fjords) 2019-2022 1 500 000 1 500 000 1 500 000
135Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015 697 000 698 990 698 990
136Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17 100 000 100 000 100 000
137Til disposisjon formannskapets reservekonto etter tilskudd til Gladmat 2 953 000   2 551 010
     
 Støtte til næringsutvikling   
138Mulighetsterminalen 300 000  0
139Altibox Norway Chess - 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 200 000   500 000
140Demola/In Genious 250 000  0
141Stavanger Sentrum 300 000   2 300 000
142Nordic Edge 2019-2022, Jfr. FSK sak 06.09.18 500 000   1 000 000
143Verdens Energibyer0  80 000
144Til disposisjon støtte til næringsutvikling 3 950 000   4 056 000
     
 Disposisjonskonto rådmannen etter tilskudd til Gladmat og diverse justeringer 887 000   797 721
Tabell V.14Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader til Tabell V.14 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Helse og velferd

 1. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,3 mill. til drift for å fortsatt kunne gi brukerne i Stavanger Kommune et godt tilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,079 mill.
 2. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0, 135 mill. til prosjekt Pusterommet- ukentlig aktivitet til de som har pårørenderoller, og som sliter med omsorgsoppgaver. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 3. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0, 129 mill. til kreativt verksted som er en selvhjelpsgruppe der pårørende driver med ulike former for aktiviteter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,02 mill.
 4. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0, 127 mill. til organisering av lørdags turer for pårørende. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 5. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,1 mill. til å fortsette med mor/barn gruppe: Styrke mødre sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfrie liv sammen med barnet sitt i samarbeid med barneverntjenesten og familiebarnehager, samt forsterket helsestasjon i Stavanger. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,05 mill.
 6. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,1 mill. i driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,084 mill.
 7. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om kr 0,035 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons –, opplærings- og kompetansehevingstiltak. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,025 mill.
 8. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,5 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud for tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 9. Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, har 25,6 % av alle deltakere bosatt i Stavanger, de søker om kr 0,1 mill. til ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,05 mill.
 10. Dyrebeskyttelse Sør-Rogaland har fått kr 0,15 mill. i fast tilskudd siden 2013 etter formannskapets vedtak i sak 110/13 den 13.06.2013 til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de om kr 0,15 mill. til drift av Dyrenes Hus. I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill.
 11. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, søker om kr 0,25 mill. i driftstilskudd til veterinærutgifter og for avsetting til lokaler. Bystyret har ikke vedtatt bevilgning i 2019, men i forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd til dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt.
 12. Engøyholmen kystkultursenter, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,65 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,005 mill. til driften.
 13. Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,3 mill. til del finansiering av arbeid igangsatt med restaurering og nytt tak/2.etasje på det ene verneverdige sjøhuset. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,3 mill. til dette formålet.
 14. Fontenehuset søker om kr 2 mill. til drift for å gi mennesker med psykiske lidelser / helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,638 mill.
 15. Frelsesarmeens Rusomsorg, søker om kr 1 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,439 mill.
 16. FRI Rogaland (tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner søker om kr 0,091 til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,09 mill.
 17. Funkis Huset Sandnes, et helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år søker om kr 0,05 mill. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 18. Hinna senteret – kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,250 mill. til drift.. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,2 mill.
 19. KIA – Kristent interkulturelt arbeid har ikke søkt om tilskudd for 2019. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,218 mill. som kan samlet sett brukes til forskjellige aktiviteter.
 20. KIA – Kristent interkulturelt arbeid søker om kr 0, 343 mill. til prosjekt Pusterommet, som skal hjelpe en gruppe innvandrerkvinner med å orientere seg i den norske samfunn og tilby kvinnene et rom til forskjellige kreative uttrykksformer. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 21. KIA – Kristent interkulturelt arbeid søker om kr 0, 201 mill. til prosjekt Barnesang et møtested med sang/musikk som utgangspunkt, for innvandrerbarn og familier som er berørt av økonomiske utfordringer. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 22. KIA – Kristent interkulturelt arbeid søker om kr 0, 202 mill. til prosjekt Verdensmiddag til å arrangere måltidsfellesskap for innvandrere og etnisk norske 1 gang i måneden istedenfor 3-4 ganger i året. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 23. Kirkens Bymisjon Albertine søker om kr 1,2 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,057 mill. til dette formålet.
 24. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,1 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,961 mill.
 25. Kirkens Gatejurist søker om kr 0,35 mill. til delfinansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,288 mill.
 26. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,15 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,111 mill.
 27. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,74 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,692mill. til dette formålet.
 28. Kirkens Bymisjon Ventilene har ikke søkt om tilskudd for 2019
 29. Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,15 mill. til utvikling av tjenesten Tillitsperson er en tjeneste som tilbyr brukere med en rushistorie gratis bistand i møte med det offentlige systemet. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 30. Kirkens Bymisjon Enter Fritid er et etterverns tilbud til mennesker som er i gang med å etablere seg i en rusfri hverdag, søker om kr 0,2 mill. til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 31. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,39 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,36 mill.
 32. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,6 mill. til drift på grunn av økt etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,244 mill. til dette formålet.
 33. Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par som lever med kreft søker om kr 0,080 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,04 mill.
 34. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,15 mill. til kurs UNG i Vest. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,098 mill.
 35. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,05 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.
 36. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,05 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga for kreftrammede. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,05 mill. til dette formålet.
 37. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) opplag av brosjyren Når livet blir berørt av kreft barn og unge har ikke søkt om tilskudd for 2019.
 38. Kreftforeningen – Distriktskontor Stavanger, omsorgs tilbud på Vardesenteret søker om kr 0,534 mill. til videre utvikling av Kreftforeningens Vardesenteret som er et lav-terskel supplement til kreftomsorgstilbudet i kommunen. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0, 298 mill.
 39. Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen i Hafrsfjord søker om kr 0, 005 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,005 mill.
 40. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,012 mill. til å dekke utgifter til kursing og erfaringsutveksling av både eksisterende og kommende brukerrepresentanter og midler til likemannsarbeid/selvhjelp for bedre veiledning og støtte til pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,012 mill.
 41. Mental helse Stavanger har ikke søkt om tilskudd for 2019.
 42. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill. til dette formålet.
 43. Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,750 mill. med bakgrunn i økte i lønns – og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,447 mill.
 44. Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 0,350 mill. til framleie/drift av leielokalet Døves Senter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,199 mill.
 45. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,128 mill. til driftstilskudd for sosialt og helsefremmede arbeid. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,035 mill.
 46. Open Hands For you, mor og barn fysisk og sosial aktivitet søker om kr 0, 277 mill. til et aktivitetstilbud som skal foregå både inne og ute en gang i uken i 5 kvarter. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 47. Open Hands For you, fysisk aktivitet for kvinner søker om kr 0,711 mill. til et aktivitetstilbud 1 dag i uken 60 minutter i Gymsalen på Nytorget med utdannet instruktør og en gang i måned (2,2 timer) med guide for besøk av ulike steder og bykjernen for å få nyttig informasjon om området. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 48. RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søker om kr 0,01 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0, 01 mill.
 49. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,17 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,147 mill.
 50. Røde Kors Stavanger besøkstjenesten søker om kr 0,2 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvalitet for kommunens eldre. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,06 mill.
 51. Røde Kors Stavanger – Nettverk etter soning søker om kr 0,4 mill. til å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 52. Røde Kors Stavanger – EVA tiltak søker om kr 0,2 mill. til drift. EVA tilbyr utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 53. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,4 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,24 mill.
 54. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,51 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,279 mill.
 55. Senter for spiseforstyrrelser, har endret navn til ROS rådgivning om spiseforstyrrelser senter i Rogaland søker om kr 0,6 mill. til å opprettholde dagens drift, og for å møte det økende behovet i distriktet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,158 mill.
 56. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,175 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,145 mill.
 57. SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 0,15 mill. til psykisk helsetilbud til studenter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,1 mill.
 58. Skipper Worse drift søker om kr 4,262 mill. til driftstilskudd for eldresenteret på grunn av økt aktivitet, og økte transport- og personalutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 4,037 mill.
 59. Skipper Worse søker om kr 0,810 mill. til prosjekt 60+, treningstilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,396 mill.
 60. Skipper Worse søker om kr 1,1 mill. til middagsdistribusjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,596 mill.
 61. Skipper Worse søker om kr 1 mill. til prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,668 mill. til dette formålet.
 62. SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,399 mill. til driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,173 mill.
 63. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,43 mill.
 64. Stavanger Turistforening søker om kr 0, 15 mill. til lavterskelarrangementer for barnefamilier (CA 0-9 år) på friluftsområder, kurs og andre aktiviteter. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 65. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,185 mill.
 66. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,147 mill.
 67. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2,21 mill. til drift av lavterskeltilbudet til pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,281 mill.
 68. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,29 mill. til drift av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,29 mill.
 69. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 1,275 mill. til finansiering av en stilling fra Stavanger kommune på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV, samt dekning av en halv stilling ekstra. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,694 mill.
 70. Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 5,863 mill.
 71. Støttegruppen 22. juli- Rogaland har ikke søkt om tilskudd for 2019.
 72. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,010 mill. i lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,010 mill.
 73. Vassøy kapell uteområde søker om kr 0, 050 mill. til trivselstiltak for barn, ungdom og voksne/eldre Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 74. Ville veier AS søker om kr 300 000 til drift for rusmiddelavhengige. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,299 mill.

Bymiljø og utvikling

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Bystyret har vedtatt å holde tilskuddet uendret fra 2018 på kr 8,75 mill.
 2. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2018-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 3. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2018-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.
 4. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2018 på totalt kr 50 000. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,881 mill.
 5. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2018 på totalt kr 50 000. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,881 mill.
 6. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,775 mill.
 7. Stavanger Sentrum AS. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,9 mill.
 8. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 300 000.
 9. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 10. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å overføre midlene til næringsavdelingen.
 11. Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.
 12. Stavanger formannskap vedtok den 8 januar 2018, sak 16/18. å øke det årlige tilskuddet til Lysefjorden Utvikling AS med kr 0,12 mill. årlig i en 10 års periode. Bystyret har vedtatt å innvilge et tilskudd på totalt kr 0,4 mill. i 2019.
 13. Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban Sjøfront AS. Bystyret har vedtatt å videreføre beløpet uendret.
 14. Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Bystyret har vedtatt å videreføre beløpet uendret.

Innbygger og samfunnskontakt

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 22,722 mill. fra Stavanger kommune.
  Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Statsbudsjettet er ikke klart når Handlings- og økonomiplan 2019-2022 legges fram, tilskuddet fastsettes etter dette. Inkludert i tilskuddsbeløpet er avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill. etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 436 000 i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012, kr 330 000 i forbindelse med overflytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra Utvandrersenteret, og investeringstilskudd til nybygg Norsk Grafisk museum på kr 3,4 mill. Et tilskudd lønns- og prisvekst vil ha et utfall på kr. 590 000. I tillegg imøtekommes søknad på 2 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 26,628 mill
 2. Jernaldergården søker om kr 1,0 mill. fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 141 000 for 2019.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,063 mill. for 2019.
 4. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,001 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,879 mill. for 2019.
 5. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 700 000 med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at musikkfellesskapet blir ferdigstilt. Det totale vederlaget for 2019 utgjør etter dette kr 4,506 mill.
 6. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,569 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,529 mill. for 2019.
 7. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,7 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,7 mill. for 2019.
 8. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,35 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,293 mill i 2019.
 9. Rogaland Teater. Søker om kr 18,883 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Et lønns- og prisvekst tilskudd 2019 har et utfall på kr. 490 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 19,402 mill.
 10. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 24,047 mill. fra kommunen for 2019. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Et lønns- og prisvekst tilskudd 2019 har et utfall på kr. 620 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 25,234 mill.
 11. Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2019 har bystyret vedtatt å bevilge kr 700 000. Tilskuddet økes med kr 50 000.
 12. The International Cities of Refuge Network (ICORN) – Norge er hovedtema på bokmessen i Frankfurt 2019. Stavanger kommune deltar sammen med ICORN på denne bokmessen for å løfte frem Stavangers arbeid for forfulgte forfattere, gjennom ICORN, er viktig for ytringsfrihet og fredsarbeid. Det budsjetteres med 150 000 kroner til ICORN.
 13. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,664 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,630 mill. for 2019.
 14. Star – Stavanger Rock søker om kr 0,7 mill. fra Stavanger kommune.  Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,7 mill. for 2019.
 15. Stavanger kunstforening søker om kr 1,5 mill. i tilskudd for 2019. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,861 for 2019.
 16. Frida Hansens hus søker om kr 0,5 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 223 000 for 2019.
 17. Tou Trykk Stiftelsen, Grafisk Verksted Stavanger søker om kr 0,700 mill. i tilskudd for 2019. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,4 mill. for 2019.

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

 1. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Bystyret har vedtatt å styrke det frie kulturfeltet med kr 1 mill., og bevilger totalt kr 9,0 mill. for 2019.
 2. Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,562 mill. for 2019.
 3. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett.Bystyret har vedtatt å bevilge kr 363 000 for 2019.
 4. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 350 000 for 2019.
 5. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 50 000 for 2019.
 6. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Bystyret har vedtatt å bevilge totalt kr 2,752 mill. for 2019.
 7. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,575 mill. for 2019.
 8. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland.Bystyret har vedtatt å bevilge kr 400 000 for 2019.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 190 000 for 2019.
 2. Gladmatfestivalen søker om kr 2,6 mill. i støtte, herunder ordinær driftsstøtte, til de tekniske gjennomføringene og til beredskap.Bystyret har vedtatt økt tildeling med kr 200 000 til totalt kr 2,2 mill. for 2019. Videreføringen av tilskuddet foreslås også finansiert ved å redusere formannskapets reservekonto med kr 0,35 mill. og rådmannens disposisjonskonto med kr 0,25 mill.
 3. Studentersamfunnet Folken søker om kr 900 000 til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 710 000 for 2019.
 4. Kirkelig dialogsenter søker for 2019 om tilskudd på kr 500 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 430 000 for 2019.
 5. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 90 000 for 2019.
 6. Norges Døveforbund – søker om kr 237 000 til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Denne ordningen startet i 2017, og evalueres årlig. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 190 000 til dette formålet for 2019.

Medlemsavgift/kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk justeres hvert år. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 329 000 for 2019.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr. 01.01.2018 (133 141innbyggere pr. 01.01.2018). Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,796 mill. for 2019.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 60 000 for 2019.
 4. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften er kr 35 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 35 000 for 2019.
 5. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 50 000 for 2019.
 6. Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avvik mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning justeres ved en avregning året etter. Tilskuddet kommunene imellom blir fordelt i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.18. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 3,5 mill. for 2019.
 7. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6,15 per innbygger i 2019. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2021. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 815 761 for 2019.

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

 1. Eldrerådet. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 513 000 for 2019.
 2. Funksjonshemmedes råd. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 33 000 for 2019.
 3. Innvandrerrådet. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 33 000 for 2019.
 4. 17.mai komite. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 750 000 for 2019.
 5. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.18 kr   133 141) til kommunebidraget i 2019. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 133 141 til dette formålet for 2019.
 6. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.18 kr 133 141) i 2019. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 66 570 for 2019.

Formannskapets reservekonto – Vedtatte tiltak for 2019:

 1. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2019, kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Bystyret har vedtatt å øke bidraget fra ordinær reservekonto med kr 400 000 til totalt kr 1 mill. for 2019.
 2. Hammar Series arrangeres i fortsettelsen av Tour des Fjords. Hammar Series søker om et samlet årlig tilskudd på kr 3 mill. Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Bystyret har vedtatt at den langsiktig avtalen opprettholdes med bevilgning på kr 1,5 mill. fra Idrett (linjenummer 79 ) og 1,5 mill. fra ordinær reservekonto for 2019
 3. Skape søker om kr 698 990 for 2019, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på innbyggertall pr. 01.01.18 (133 141 x 5,25), jfr. FSK sak 21.05.2015. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 698 990 for 2019.
 4. Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok den 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum, i første omgang for to år. Kontingenten for Stavanger er kr 100 000, og bystyret har vedtatt å bevilge kr 100 000 for 2019.
 5. Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Bystyret har vedtatt å flytte den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2019 og videre i planperioden. Videre foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2019: Altibox Norway Chess 2017-2019, Hammer series, Skape 2016-2019, tilskudd til Gladmatfestival og medlemskap i Lyntogforum. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,55 mill. for 2019.

Rådmannens disposisjonskonto:

Disposisjonskonto rådmannen: Etter tilskudd til Gladmat på 0,25 mill. gjenstår kr 797 721

Tilskudd Næringsavdelingen

 1. Mulighetsterminalen – Tiltaket ble etablert i 2015 som et tilbud til arbeidsledige. Det har oppnådd stort besøk og fungerte godt for mange forskjellige aktiviteter som var rettet mot nye muligheter på arbeidsmarkedet. Vedtaket videreføres ikke i 2019.
 2. Altibox Norway Chess. Internasjonalt sjakkarrangement der noen av verdens beste sjakkspillere samles i Stavanger. Til arrangementet hører også konferansen «Summit» som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Bystyret har vedtatt samlet tilskudd på kr 0,5 mill. for 2019.
 3.  Demola/In Genious – Eget tiltak ved UIS basert på at det utvikles prosjekter mellom arbeidslivet og studenter der det etableres tverrfaglige samarbeidsteam der studenter utvikler konsepter/løsninger. Internasjonalt konsept som Stavanger formannskap var positive til å støtte i en 3 års periode (2016-2018) med kr 250 000 årlig. Vedtaket videreføres ikke i 2019.
 4. Stavanger Sentrum (STAS). STAS har i flere år mottatt kr 1,2 mill. i tilskudd, fordelt med kr 900 000 fra Bymiljø og utvikling og kr 300 000 fra Næring. Bystyret har vedtatt å øke bidraget med kr 2 mill. fra Klima- og miljøfondet til totalt kr 3,2 mill. for 2019
 5. Nordic Edge. Nordic Egde AS er sentral i forhold til videreføring og utvikling av Stavanger kommunes smartbysatsing. Nordic Egde AS og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale for 2019 – 2022 hvor det settes av 1 mill. kroner. Avtalen evalueres og oppdateres fra år til år. Bystyret har vedtatt kr 1,0 mill. i 2019
 6. Verdens Energibyer (WEPC). Stavanger kommune er en av stifterne til WECP og har vært medlem siden etablering i 1995. WECP er et unikt nettverk for politisk og administrativ ledelse i verdens energibyer. Bystyret har vedtatt fortsatt medlemskap kr 0,08 mill. i 2019
 7. Støtte til næringsutvikling er på kr 5,986 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1 mill.). Bystyret har vedtatt følgende disponeringer av støtte til næringsutvikling for 2019: Altibox Norway Chess, Stavanger sentrum, Nordic Egde, Verdens Energibyer og Storby Marin (linje 123). Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 4,356 mill.