a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Oppdaterte tabeller i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett finnes i Tilleggsinnstilling kap 3.4 Simuleringsmodell og kap 3.5 Nedlastbare tabeller

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller til nedlasting 
Driftsbudsjett: 
Hovedoversikt driftTabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode
Budsjettskjema 1A - driftTabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 1B - netto driftTabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
DriftsrammetabellTabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Investeringsbudsjett: 
Hovedoversikt investeringTabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode
Budsjettskjema 2A - investeringTabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode
Budsjettskjema 2B - investeringstabellTabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet: 
Netto driftsrammer per kostrafunksjon 
Netto driftsrammer per virksomhet 
Simuleringsmodell 
Verktøy for simulering av budsjett 2019-2022Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett.
Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering.
Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.
Tabell 19.1 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
Last ned tabelldata (Excel)