a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

3.5 Nedlastbare tabeller

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.

Driftsbudsjett:

Investeringsbudsjett

Netto driftsrammer